Midea tweepijps VRF systeem AMC te Amsterdam

Producten: Midea/MDV VRF systeem met kanaalmodellen
Wanneer: Februari 2021 
Opdrachtgever: AMC te Amsterdam

In de tentamenzalen van het AMC in Amsterdam zijn Midea/MDV kanaalmodellen geïnstalleerd. De lucht wordt verdeeld door middel van textiele luchtslangen. De gebouw beheerder van het AMC kan via een Bacnet converter het systeem continue monitoren.